Tietoa sivustosta

Missä kohti ammatinopettaja kiinnittää huomiota tekijänoikeuksiin? Millaisia haastavia tilanteita ammatin opettaja kohtaa omassa työssään aineistojen tuottamiseen, jakamiseen ja tallentamiseen liittyen? Miten toimia oikein?

Suomenkielisissä ammatillisissa opettajakorkeakouluissa toteutettiin lukuvuonna 2014-2015 tekijänoikeus -workshoppien sarja, jossa kerättiin toiminnallisesti tietoa ammatilliseen koulutukseen ja ammatin opetukseen liittyvistä tekijänoikeudellisista haasteista ja opettajan työssä tarvittavista valmiuksista. Kootun aineiston perusteella on rakennettu käytännönläheinen koulutusmateriaalikokonaisuus tekijänoikeuksista ammatin opetuksessa. Eri teemojen ympärille on tuotettu aihekokonaisuuden peruskäsitteisiin keskittyvä koulutusmateriaali, tehtävät ja käyttöönoton pedagoginen malli.

Opentekoa-sivusto on avoin, yhdenmukainen koulutusmateriaali ammatillisen opettajankoulutuksen käyttöön valtakunnallisesti. Opentekoa.fi –sivuston aineistot ovat opettajien ja opettajaopiskelijoiden sekä muiden aiheesta kiinnostuneiden hyödynnettävissä Creative Commons-lisenssillä.

Eri teemojen ympärille on tuotettu aihekokonaisuuden peruskäsitteisiin keskittyvä koulutusmateriaali, tehtävät ja käyttöönoton pedagoginen malli. Opentekoa-sivusto on avoin, yhdenmukainen koulutusmateriaali ammatillisen opettajankoulutuksen käyttöön valtakunnallisesti. Opentekoa.fi –sivuston aineistot ovat opettajien ja opettajaopiskelijoiden sekä muiden aiheesta kiinnostuneiden hyödynnettävissä Creative Commons-lisenssillä.Kysy lisää

Tarjoamme tekijänoikeuskoulutusta